Członek Honorowy FRP, zdfp

   
Edward Kruk

Stowarzyszenie Twórców

FOTOKLUB  RP

w Warszawie

członek rzeczywisty i honorowy  

zasłużony dla fotografii polskiej  

              

ur. w 1932r, w Radomiu

Urodzony w 1932r. w Radomiu. Wykształcenie średnie techniczne. Ukończył Studium Form Fotograficznych jako kurs kwalifikacyjny Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie z zakresu fotografia i video z uprawnieniami pedagogicznymi i uzyskał Kategorię „S” z zakresu fotografia i video. Członek rzeczywisty i honorowy „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”. Na swoim koncie ma 33 wystawy indywidualne i udział w ok. 100 wystawach zbiorowych. Odznaczony: Odznaką Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Srebrnym medalem Fotoklubu RP „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”. „Zasłużony Działacz Kultury, Srebrną odznaką Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, Medal 150lecia Fotografii.
Jest animatorem kultury i sztuki fotograficznej, jego zajęcie to nauczanie fotografii, organizacja konkursów, plenerów i wystaw fotograficznych, a twórczo fotografowanie i obróbka w technice bromowej, szlachetnej gumy – do 1994r., a ostatnio przetworzenia komputerowe.  

Za swoją działalność odznaczony: Zasłużony Działacz Kultury, Medalem 150 lecie Fotografii, 40 lecie ZPAF, Srebrną Odznaką FASwP i innymi.

      


Kapituła Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

 z okazji  100lecia  odzyskania przez POLSKĘ Niepodległości (1918-2018)

nadała mi medal za  ”ZA ZASŁUGI DLA FOTOGRAFII POLSKIEJ”

Medal wręczył Mieczysław Cybulski Prezes Fotoklubu RP

w dniu 2 czerwca 2019r.

 

 

 

 

 


 

W dniu 14 stycznia 2012 roku w Placówce Kultury
Fotograficznej Fundacji "Fotografia dla Przyszłości" w Warszawie, 

Prezes i Sekretarz Kapituły Fotoklubu RP Mieczysław Cybulski AFRP, hon. zdfp, AFIAP 

wręczył odznaczenie Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Zasłużony dla Kultury Polskiej"
 

 

 

 

 

W dniu 12 grudnia 2003 roku
w Placówce Kultury Fotograficznej Fundacji "Fotografia dla Przyszłości" w Warszawie, 

Prezes i Sekretarz Kapituły Fotoklubu RP Mieczysław Cybulski AFRP zdfp 
wręczał
srebrny medale Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej "ZASŁUŻONY DLA FOTOGRAFII POLSKIEJ"

przyznane przez Kapitule Fotoklubu RP, której Prezydentem jest Juliusz Garztecki.

 

Wśród odznaczonych Edward Kruk odznaczony został Srebrnym Medalem Fotoklubu RP

 


Kawalerowie orderu

 

 • wśród odznaczonych został Edward Kruk AFRP, hon. zdfp  (pierwszy z prawej)

 •  

   

         

   

      

  "Wiosna" 2019

   

   

   


  Pierwszy Śnieg 2019r.

   

     

  z wystawy 3xF

    

    
  Mimy krakowskie


  z wystawy "Abstrakcja"


  z wystawy "Minimalizm"


  z wystawy "Zbliżenia"

  inne prace "Zbliżenia"


  "Zbliżenia"


  z wystawy 5 Doroczna członków Fotoklubu RP Region Radomski


  z wystawy "Światło i cień"


  4 Doroczna wystawa członków Regionu Radomskiego


  z wystawy: "Człowiek"


  z wystawy "Struktury"


  z wystawy "Krajobraz inaczej"

    
  z wystawy "Melancholia miasta"

             
                                                                                      "Skojarzenia"                                                                                        

       
                                                                                                                                                                                                             

   
                                                                                                                                                                                                  

     
                                                                                                                                                                                                             

   Copyright © 2010 – 2020r. by Edward Kruk / Copyright for www edition © edwaga4@gmail.com