wystawiennicza w Radomiu

Członek honorowy FOTOKLUB Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenia Twórców w Warszawie

? ul. PCK 9/11 m 30                                                 É (48) 36 36 087
26 – 610 Radom                                                                      
 e- ail:
edwaga4@gmail.com 

 Kronika - Radom 2019r.
 Kronika - Radom 2018r.