FOTOKLUB RP
Region Radomski
w Radomiu

 


Członek Honorowy "Zasłużony dla Fotografii Polskiej"
Fotoklub RP w Warszawie

                                                                                             

 

ul. Żeromskiego 49  w Radomiu

 

Galeria G10

 

Galeria G10 istnieje od maja 1994r.

 

Pomysłodawcą Galerii G10 jest Edward Kruk hon. zdfp.  Powołana w 1994r.  jako galeria jednego autora lub zbiorowa
członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Prezentowana była jeden raz w miesiącu.
Początkowo eksponowana była tylko podczas jednego wieczoru i pozostawała w zbiorach autora.
Od 1994r. do końca 1984 eksponowana była w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. 
Obecnie od 16 października 2019r 127 edycję tej wystawy można oglądać w Galerii Avalon Studio ul. Żeromskiego 49 w Radomiu

127 Galeria G10 wystawa od 16.10.2019
Archiwum